e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

PRÁCE ŽÁKYŇ OBORU ARANŽÉR

 

       
Týden otevřených dveří ve školním roce 2017/2018 bude probíhat v budovách Osvoboditelů 380, Postoloprtská a Říční od 15. 1. do 19. 1. 2018 (od 8:00 do 15:00 hodin)

Rodiče, zájemci o studium, přátelé školy a široká veřejnost má jedinečnou příležitost k získání informací o podmínkách a průběhu studia, o spolupráci s firmami a možnostech uplatnění absolventů po ukončení školy, o možnostech mimoškolní činnosti, zapojení se do sportovních soutěží apod.

Zájemci tak mohou posoudit úroveň materiálně-technického zabezpečení výuky, vybavenost učeben a dílen pro odborný výcvik, zapojení ICT do výuky apod.

Ekonomický tým 2017

Dne 17. 10. 2017 se tři studenti naší školy zúčastnili soutěže  obchodních akademií “Ekonomický tým 2017” v Teplicích. Jednalo se o  Natálii Severovou, Davida Neumanna a Lukáše Rychtaříka. Soutěže se  zúčastnily i další obchodní akademie z Děčína, Ústí nad Labem, Teplic,  Chomutova, Kadaně, Mostu a Žatce.

 Žáci zúročili své znalosti a dovednosti z předmětů účetnictví,  ekonomika, informační technologie a písemná komunikace.

 K výsledkům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Continue reading

  Studentské volby

7.10.2017

      Ve dnech 3.- 4.10.2017  se na naší škole , Obchodní akademii a Střední odborné škole gen. F. Fajtla v Lounech, konaly Studentské parlamentní volby 2017, kterých se mohli zúčastnit studenti všech ročníků. Volby proběhly v obou budovách školy,  Postoloprtské i Osvoboditelů. Continue reading

Sbírka Světluška

Stalo se už tradicí, že se v druhém týdnu v září naše škola zapojuje do sbírky, která pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky.

   Třída OAK  3 měla  s touto charitativní akcí zkušenosti už z loňského roku, letos Continue reading