zalozky_1
 zalozky_3
 zalozky_2
 zalozky_4
 

OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny

Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla, Louny

jidelna_1bakalariwebmailintranetelearning
  

Zavedli jsme výuku odborných předmětů metodou CLIL.

clil
content and language integrated learning

Naše škola chce poskytovat žákům kvalitní vzdělání, a proto jsme se v letošním školním roce rozhodli zavést do výuky odborných předmětů metodu CLIL – integrovanou výuku odborného předmětu a cizího jazyka. Obsahově a jazykově propojené vyučování přináší několik klíčových výhod:

  • žáci se vzdělávají současně v cizím jazyce a v daném odborném předmětu
  • díky své znalosti anglického jazyka, mohou při studiu odborného předmětu využívat cizojazyčné materiály, schémata, obrázky
  • rozšiřují si svou cizojazyčnou odbornou slovní zásobu
  • prohlubují si mezipředmětové vztahy a zároveň se zvyšuje jejich motivace k učení

V praxi to znamená, že některé vyučovací hodiny odborných předmětů jsou vedeny v anglickém jazyce. Žáci používají cizojazyčné materiály, které slouží k rozšiřování a prohlubování jejich odborné slovní zásoby. Tu žáci následně mohou uplatnit v diskuzích v mezinárodních projektech nebo na odborné zahraniční praxi. Příprava učitelů na vyučování touto metodou vyžaduje mnohem delší čas než na běžnou výuku. Ale první zkušenosti ukazují, že není čeho litovat.Metoda CLIL se setkala s velkým zájmem u žáků 1. ročníku oboru Ekonomické lyceum v předmětech chemie a biologie, 3.ročníku Obchodní akademie v předmětu Služby cestovního ruch a u žáků 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost v předmětu veřejná správa.


VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do
2. kola PŘ
termín
2. kola PŘ
Strojírenství 23-41-M/01 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 15 10.6.2016 27.6.2016
Strojní mechanik 23-51-H/01 denní 6 10.6.2016 27.6.2016
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 7 10.6.2016 27.6.2016
Instalatér 36-52-H/01 denní 8 10.6.2016 27.6.2016
Zedník 36-67-H/01 denní 10 10.6.2016 27.6.2016
Zednické práce 36-67/E/01 denní 7 10.6.2016 27.6.2016
Aranžér 66-52-H/01 denní 3 10.6.2016 27.6.2016

Celý příspěvek

Dne 16. 5. 2016 se studenti tříd OAK1, OAK2 a EKL2 zúčastnili zajímavé exkurze v Praze.  Nejprve jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu, kde nás provázel poslanec Ústeckého kraje za TOP 09 Ing. Michal Kučera. Přivítal nás v prostorách poslaneckého klubu a poté provedl po celé budově Poslanecké sněmovny. Pražská Kampa, kterou jsme také navštívili, nám připomněla zajímavou expozicí významné výročí 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. Dalším bodem na programu byla prohlídka chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně, konkrétně Pražského Jezulátka. Prohlédli jsme si mnoho zdobených šatiček a dozvěděli se o historii Pražského Jezulátka. Na Malé Straně jsme prošli Nerudovou ulicí a to hlavně kvůli domu U Dvou slunců, kde má Jan Neruda pamětní desku, která připomíná, že v tomto domě prožil svůj život. Naši exkurzi jsme zakončili prohlídkou Pražského hradu a obdivovali krásu Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, která je dominantou Pražského hradu.

K. Smrčková, OAK2

Celý příspěvek

Studenti 2. a 3. ročníků oboru veřejná správa se zúčastnili série přednášek o vodě. První přednášku připravil státní podnik Povodí Ohře a byla zaměřena na povodně v Lounech a tvorbu povodňových plánů. Ve druhé přednášce akciová společnost Severočeské vodovody… Celý příspěvek

KONTAKT
Název organizace:
Obchodní akademie a Střední odborná
škola gen. F. Fajtla, Louny
, příspěvková organizace
Zřizovatel: Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí/Labem
Sídlo školy: Louny, Ústecký kraj
Ředitelka školy: Mgr. Simona Vágnerová
Doručovací adresa: Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
Telefon: +420-415-655-489
Telefon: +420-415-655-489 (žádosti)
Fax + záznamník: +420-415-652-486
IZO: 014451042
IČO: 14451042, DIČ: CZ14451042
REDIZO: 600170632
E-mail: skola@oasoslouny.cz
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 167762648/0300

ŠKOLNÍ KNIHOVNA – ÚTERÝ
11:30 – 11:45 a 14:10 – 14:30

logo_cteni_pomaha

rss

Přihlášení k odběru informací z webu:
Na adrese http://oasoslouny.cz/feed/ najdete RSS kanál novinek webu naší školy, k jehož odběru se můžete přihlásit a získávat tak automaticky často aktualizované informace. Pokud budete chtít odebírat jakoukoliv jinou rubriku, stačí za adresu rubriky dopsat /feed/ v RSS čtečce