e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

MATURITNÍ ZKOUŠKY

KALENDÁŘ MZ – PODZIM 2017

4. – 8.9.2017 – BLOK SMZ
11.9.2017 – PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
18.9.2017 – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA – ROZPIS
Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017
 


více informací ZDE

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – 1. ROČNÍKY

školní rok 2017/2018

STUDIJNÍ OBORY

budova Osvoboditelů 380 – AULA od 9:30h

UČEBNÍ OBORY

budova Postoloprtská 2636 – od 9:00h

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

KALENDÁŘ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

8. 9. 2017 – PÍSEMNÁ ZZ
11. – 13. 9. 2017 – PRAKTICKÁ ZZ
21. 9. 2017 – ÚSTNÍ ZZ


Na opravnou zkoušku je třeba se písemně přihlásit nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky! – formulář u ZŘTV Mgr. Ivany Borlové

 

5. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor vzdělání – název KKOV forma počet volných míst termín přijímání přihlášek do 5. kola přijímacího řízení termín 5. kola přijímacího řízení
Strojírenství 23-41-M/01 denní 3 20.9.2017 22.9.2017
Obchodní akademie 63-41-M/02 denní 4 20.9.2017 22.9.2017
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 5 20.9.2017 22.9.2017
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 denní 2 20.9.2017 22.9.2017
Zedník 36-67-H/01 denní 7 20.9.2017 22.9.2017
Zednické práce 36-67/E/01 denní 4 20.9.2017 22.9.2017

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 5. KOLO

  1. výsledky klasifikace uchazeče z předchozího vzdělávání 
  2. výsledky klasifikace uchazeče z předmětů český jazyk – matematika – cizí jazyk 1 – cizí jazyk 2 za 3 sledovaná období
  3. v případě shody průměru prospěchu z předchozího vzdělávání se přihlédne k doložené účasti uchazeče na olympiádách a dalších soutěžích, nebo dalším relevantním skutečnostem, které dokládají zájem uchazeče o obor umístění v soutěžích a olympiádách. Nutno doložit k přihlášce.

Sbírka Světluška

Stalo se už tradicí, že se v druhém týdnu v září naše škola zapojuje do sbírky, která pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky.

   Třída OAK  3 měla  s touto charitativní akcí zkušenosti už z loňského roku, letos Continue reading

Dramatizace Máchovy básně Máj

Ve středu 28. 6. se ve Vrchlického divadle odehrálo ojedinělé představení – dramatizace Máchovy nejznámější básně Máj v podání studentů školního divadelního souboru. Po pěti měsících zkoušek studenti mohli všem svým spolužákům a učitelům ukázat, jak uchopili tak těžké verše Continue reading

Erasmus+ Strategická partnerství

Naši studenti v Nizozemsku

Ve dnech 29.5 až 3. 6. 2017 se studenti naší školy zúčastnili závěrečného pobytu v rámci projektu Erasmus+ Strategická partnerství. 

Tak jako v minulých dvou letech tento pobyt navazoval na předcházející pobyt holandských studentů v Lounech.

V letošním, závěrečném Continue reading

Poraď radním

Ve čtvrtek 15. 6. se na naší škole uskutečnilo pokračování projektu Poraď radním, jehož cílem je aktivní spolupráce studentů s vedením města Louny. Pozvání přijali členové Komise pro otevřenou radnici – Mgr. Pavel Janda, který současné jednání inicioval, dále Ing. Jan Continue reading